Schroon teen named an ambassador

Desiree Lanoue to travel to Australia