Adirondack Mountain Club adding to workshop programs